8 September 2017      DKatsarava     Views 5 212    
Category: Fashion / Georgians / for ANGEL.geენჯელ.ჯ?-ს ექსკლუზ?ურ? ?ნტერვ?უ რუსეთსა და მ?ლანშ? მოღვაწე დამწყებ დ?ზა?ნერ სეს?ლ? კემულარ?ასთან. წარმოშობ?თ ქართველ? გოგონა, რომელ?ც მოსკოვ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვეს?ტეტ?ს პოლ?ტ?კ?ს ფაკულტეტ?დან მ?ლან?ს მარანგონ?ს მოდ?ს სკოლაშ? მოხვდა. ბრენდ? Cécile-ს დამკვ?დრებას ?ს თბ?ლ?ს?დან და?წყებს, მოდ?ს კვ?რეულ? და ბუტ?კ? თბ?ლ?სშ? მშვენ?ერ? სტარტ?ა.

ჟურნალ?სტ?: თათა დოლ?ძე
ფოტოგრაფ?: ანა ბაც?კაძე
www.angel.ge-სთვ?ს

Angel: მოგვ?ყევ? შენს შესახებ, მოგვ?ყევ? რა?მე შენ? საქმ?ანობ?ს შესახებ

სეს?ლ?: დავ?ბადე და გავ?ზარდე მოსკოვშ?, საქართველოშ? არასდროს მ?ცხოვრ?ა. შესაბამ?სად საშუალო და უმაღლეს? განათლება მ?ღბულ? მაქვს მოსკოვშ?. დავამთავრე მოსკოვ?ს სახელმწ?ფო უნ?ვეს?ტეტ? მსოფლ?ო პოლ?ტ?კ?ს ფაკულტეტ?. ამ პერ?ოდშ? მ?ვ?ღე ძალ?ან დ?დ? გამოცდ?ლება, ცოდნა, გავ?ცან? უამრავ? ადამ?ან? და ეს ოთხ? წელ? ჩემს ცხოვრებშ? ძალ?ან მნ?შვნელოვან? პერ?ოდ? ?ყო. ასევე დღემდე ვარ მოსკოვშ? შოლოხოვ?ს უნ?ვერს?ტეტ?ს სტუდენტ? visual-art-?ს ფაკულტეტზე. ხოლო რაც შეეხება fashion-ს ჩემ? პ?რველ? სამსახურ? ?ყო რუსულ ?ნტერნეტ ჟურნალშ? elysee magazine, სადაც ვ?ყავ? fashion journalist და ასევე ვწერდ? ესე რომ ვთქვათ შეჯამებას ?მ ?ვენთებ?სა, რომელ?ც ?მართებოდა მოსკოვშ?. ამ?ს შემდეგ დავ?წყე მუშაობა კომპან?აშ? Mercury სადაც ვ?ყავ? visual merchandiser ?სეთ? ბრენდებ?სა, როგორ?ცა Bottega Veneta, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Valentino და Saint Laurent. ყოველ? ახალ? კოლექც??ს ჩამოსვლ?სას trunk show-სთვ?ს და fashion show-სთვ?ს ვაკეთებდ? სთა?ლ?ნგს. რაც ძალ?ან რთულ? ?ყო, ღამეებ?ც კ? ვმუშაობდ?თ თუმცა ძალ?ან სა?ნტერესო ?ყო მუშაობ?ს პროცეს? და ძალ?ან დ?დ? გამოცდ?ლება მ?ვ?ღე.
ცხოვრებ?ს რომელ ეტაპზე მ?ხვედ? აზრამდე, რომ სამოს? უნდა შეგექმნა და დ?ზა?ნერ? გამხდარ?ყავ?. როდ?ს ?ყო გადამწყვეტ? ეტაპ? და რამ განაპ?რობა შენ? გადაწყვეტ?ლება

ბავშვობ?დან ვ?ცოდ?, რომ ამ კუთხ?თ რაღაცას აუც?ლებლად გავაკეთებდ?, თუმცა ბოლომდე ჩამოყალ?ბებულ? არ ვ?ყავ?. ჩემ? გადაწყვეტ?ლება, შე?ძლება ?თქვას კომპან?ა mercury-შ? მუშაობამაც განაპ?რობა. ?ქ მუშაობ?სას მ?ვხვდ?, რომ შემ?ძლ?ა ჩემ? შევქმნა და მქონდა საამ?სო პოტენც?ალ?, თუმცა ?ს რომ დახატო ესკ?ზ?, გადასცე მკერავს და შეკერონ ეს არანა?რ ს?რთულეს არ წარმოადგენს არავ?სთ?ს, თუ ოდნავ ფანქრ?ს დაჭერა შეგ?ძლ?ა (?ც?ნ?ს) , ამ?ტომ რახან Art-შ? უკვე მქონდა გამოცდ?ლება მ?ნდოდა fashion-?ს კუთხ?თ სრულფასოვან? განათლება მ?მეღო და შემდეგ უკვე განმეხორც?ელებ?ნა ჩემ? გეგმებ?.

მოგვ?ყევ? შენს განათლებასა და გამოცდ?ლებაზე მოდ?ს სფეროშ?, გაგვ?ზ?არე ს?რთულეებ? რომელ?ც გამო?არე აქამდე

ვერასდროს წარმომედგ?ნა, რომ სხვა ქვეყანაშ? შევძლებდ? ცხოვრებას მეგობრებ?სგან და რაც მთავარ?ა დედასგან შორს, თუმცა თავ?დანვე ვ?ცოდ?, რომ რუსეთშ? ამ კუთხ?თ ?სეთ განათლებას, როგორ?ც მე მ?ნდოდა ვერ მ?ვ?ღებდ?. ბევრ? არ მ?ფ?ქრ?ა გადაწყვეტ?ლებაზე, Marangoni-ს ყველაზე ძველ? სკოლა არ?ს მ?ლანშ? და სწორედ ?ქ მ?ნდოდა სწავლა, თანაც ?ტალ?აშ? რთულ?ა არ ?ყო ?ნსპ?რ?რებულ?, რადგანაც ამ ქვეყანაშ? თ?თოეულ? დეტალ? შთაგონებ?ს წყაროა. ძალ?ან რთულ? ?ყო გადაწყვეტ?ლებ?ს მ?ღება თუმცა ვ?ცოდ?, რომ ჩემთვ?ს ასე აჯობებდა, გავაგზავნე ჩემ? მ?ნ? დოს?ე, რაც შეადგენდა მც?რე რაოდენობ?თ ესკ?ზებს, ?ნგლ?სურ?ს დონ?ს განმსაზღვრელ სერტ?ფ?კატს და სამოტ?ვაც?ო წერ?ლს თუ რატომ უნდა ავერჩ?ეთ მე, ერთ კვ?რაშ? კ? დადებ?თ? პასუხ? მომ?ვ?და.


instagram: @ssesilya
"art school taught me that my greatest tool is myself"

Cécile ახალ? ხედვა fashion ?ნდუსტრ?აშ?
პ?რველ? ს?რთულე ეს ?ყო როდესაც დედაჩემ? წამოვ?და მ?ლან?დან, სულ ერთ? კვ?რ?თ ჩამომყვა რომ მოგვეგვარებ?ნა რაღაც დეტალებ? და დამხმარებოდა, რომ გავაც?ლე მ?ვხვდ? რომ სულ მარტო დავრჩ?. უცხო ხალხ?, უცხო გარემო, ძალ?ან დ?დ? სტრეს? ?ყო ჩემთვ?ს. თუმცა ორშაბათ?ც გათენდა, მ?ვედ? უნ?ვეს?ტეტშ? და მ?ვხვდ?, რომ პ?რად? სტრეს?სთვ?ს დრო აღარ მქონდა, შე?ძლება ?თქვას პ?რველ? სემესტრ? მახსენდება როგორც ყველაზე რთულ? და საშ?ნელ?. არასდროს არაფერ? შემ?კერავს და პ?რველ?ვე დავალება ?ყო თვენახევარშ? შემეკერა ხუთ? ქვედაბოლო, ხუთ? მთლ?ან? კაბა და ხუთ? შარვალ? და ეს ყველაფერ? უნდა ყოფ?ლ?ყო ჩემ? კონსტრუქც??თ და რაც მთავარ?ა ერთმანეთ?სგან განსხვავებულ?. ამ ყველაფერმა ზურგ?ს სერ?ოზულ? პრობლემებ? გამ?ჩ?ნა და ?სედაც ბრუც?ან? კ?დევ უფრო დავბრმავდ? (?ც?ნ?ს). ყოველ? სემესტრ?ს ბოლოს ვაბარებდ? კოლექც?ას, ეს ?ყო ყველაზე მნ?შვნელოვან?. ჩემ პ?რველ კოლექც?ას ერქვა „kakhetian wine„ ეს ?ყო fall-winter -?ს კოლექც?ა. კოლექც?ა რა თქმა უნდა არ?ს handmade, მესამე სემესტრ?ს ბოლოსთვ?ს ერთ ლუქს მთლ?ანად მე ვკერავ. მოკლედ შემ?ძლ?ა ვთქვა, რომ მარანგონმა მომცა სრულ?ად სხვა ხედვა fashion-?ს კუთხ?თ. ს?მართლე გ?თხრათ არ ველოდ?, რომ ყველაფერ? ესეთ? რთულ? ?ქნებოდა. ბევრს გონ?ა, რომ ლამაზ? სამოს?ს შექმნა მარტ?ვ?ა, თუმცა არა, ეს არ?ს ძალ?აან ძნელ? და ძალ?ან შრომატევად? პროცეს? თუ შენ ამას აკეთებ ხარ?სხ?ანად. ასევე მომცა ძალ?ან დ?დ? პროფეს?ონალურ? გამოცდ?ლება, მასწავლ?ან ?სეთ? ლექტორებ?, რომლებ?ც არ?ან ARMANI-ს, JIL SANDER -?ს თუ სხვა წამყვან? ბრენდებ?ს კრეატ?ულ გუნდშ?, ესეც ძალ?ან დ?დ? გამოცდ?ლებაა და გაძლევს დ?დ მოტ?ვაც?ას, რომ უფრო და უფრო განვ?თარდე და შენ? მაქს?მუმ? აჩვენო.
რატომ გადაწყვ?ტე, რომ სწორედ საქართველოშ? დაგეწყო შენ? მ?ზნებ?ს განხორც?ელება:

ვთვლ? რომ საქართველო ძალ?ან განვ?თარდა fashion-?ს მხრ?ვ, არა მარტო ?მ?ტომ, რომ არსებობს დემნა, არა. ჩვენ გვყავს მართლაც ძალ?ან ბევრ? ნ?ჭ?ერ? დ?ზა?ნერ?, რომლებ?ც სწორედ საქართველოშ? მოღვაწეობენ და არა საზღვრებს გარეთ. ასევე ვთვლ?, რომ ჩემ? სტ?ლ? და ხედვაც უფრო შეესაბამება საქართვლოს. მომავალშ? მოვლენებ? როგორ განვ?თარდება არ ვ?ც?, თუმცა ამ ეტაპზე ჩემთვ?ს მნ?შვნელოვან? ?ყო სწორედ აქ დამეწყო ეს ყველაფერ?.

მუშაობ?ს პროცესშ? რა გან?ჭებს ყველა დ?დ ს?ამოვნებას, რ?სგან შედგება შენ? ბრენდ?.

ყველაზე დ?დ ს?ამოვნებას მან?ჭებს პროცეს?, როდესაც ესკ?ზებ?დან უკვე ვ?წყებთ კერვას და ?ს რასაც დ?დხანს ვხატავდ?, ვწვალობდ? და ა.შ. უკვე რელობად ?ქცევა და ხელ? შემ?ძლ?ა შევახო ჩემს ნამუშევარს. მართლა ძალ?ან დ?დ? ბედნ?ერებაა, ამ დროს ყველანა?რ? დაღლა მავ?წყდება.


რა არ?ს შენ? მ?ზან? მსოფლ?ო მოდ?ს ასპარეზზე:

მ?ნდა Cécile ოჯახურ? ბრენდ? ?ყოს, რომელსაც მომავალშ? ჩემს შვ?ლებს გადავცემ.
როგორ? სტ?ლ?ს მქონე ადამ?ანებზე ?ქნება გათვლ?ლ?: Cécile

ჩემ? კლ?ენტ? არ?ს ?ნდ?ვ?დ? კრეატ?ულ? ხედვ?თ, როგორც ხელოვნებაზე ასევე მოდაზე.
არ?ს ყველა შემდგომ? სეზონ?ს ტრენდ?ს კურსშ?, თუმცა ყოველთვ?ს უკეთებს თავ?სებურ ტრანსფორმაც?ას. აქვს urban lifestyle, განტვ?რთვა მ?სთვ?ს თეატრ? ან წ?გნ? და country ან jazz ყურსასმენებშ?. აცვ?ა Cécile რათა გამოხატოს თავ?ს? ავანგარდულ? შ?ნგან? სამყარო.

მანდ?ლოსნებ? შენს სამოსშ? თავს ?გრძნობენ:
გამორჩეულად

მოგვ?ყევ? შენს მომავალ გეგმებზე ...
fashion week- ზე უნდა წარვსდგე ჩემ? გაზაფხულ?-ზაფხულ?ს კოლექც??თ, მოდ?ს კვ?რეულ?ს შემდეგ უკვე ვ?ფ?ქრებ მაღაზ??ს გახსნაზე თბ?ლ?სშ?.
ასევე კვ?რეულ?ს შემდგ დავბრუნდებ? მოსკოვშ? და ?ქაც გავაკეთებ ჩვენებას, თუმცა ვფ?ქრობ ეს ?ქნება დახურულ? ჩვენება და არა Mercedes-?ს ფარგლებშ?, ეს არ?ს უახლეს? გეგმებ? შემდგომ კ? ვნახოთ რა ?ქნება...


blitz interview
მოდა ჩემთვ?ს არ?ს:
- ხელოვნება

არ შემ?ძლ?ა:

- თავ?სუფლებ?ს გარეშე

ყველაზე მეტად მ?ყვარს:
- სწავლ?ს პროცეს?

არ მ?ყვარს:

- ორპ?რ? ადამ?ანებ?

ვთვლ? რომ ჩემ? საუკეთესო თვ?სებაა:

- სამართლ?ანობა

გამბედაობა არ მყოფნ?ს, რომ:

- დავძლ?ო წყლ?ს შ?შ?

ვ?ცხოვრებდ?:
- ბალ?ზე შვ?ლ?შვ?ლებთან

ჩემთვ?ს ბედნ?ერებაა:

- დედაჩემ?ს ბედნ?ერება
ჟურნალ?სტ?: თათა დოლ?ძე
ფოტოგრაფ?: ანა ბაც?კაძე
www.angel.ge-სთვ?ს


Category: Fashion / Georgians / for ANGEL.ge
Tags:

Related
Share it
Comments
Back to Top