25 June 2012      FAME     Views 30 416    
Category: Horoscope

მაიას კულტურის კვლევა გულისხმობს მისი ასტროლოგიური ცოდნის კვლევასაც. მაიას ჰოროსკოპი განსხვავდება ჩვენთვის ცნობილი დასავლური ან აღმოსავლური ჰოროსკოპებისგან. მისი სიმბოლლოები შეიცავენ ცხოველებს, მცენარეებს და ბუნებრივ მოვლენებსაც კი.
მაიას ჰოროსკოპი
ნიანგი

დავადებულები : 15.01, 4.02, 24.02, 16.03, 21.03, 10.04, 30.04, 20.05, 9.06, 29.06, 19.07, 8.08, 28.08, 17.09, 7.10, 27.10, 16.11, 6.12 და 26.12.


ამ დრეებში დაბადებული ადამიანები მიეკუთნებიან წყლის სტიქიას. ისინი არიან ფანტაზიორები, აქვთ მდიდარი წარმონახვა და ადვილად გამოდიან წყობიდა.


მაიას ჰოროსკოპი

ქარი

დაბადებულები : 16 იანვარს, 5 და 25 თებერვალს, 17, 22 მარტს, 11 აპრილს, 1, 21 მაისს, 10, 30 ივნისს, 20 ივლისს, 9, 29 აგვისტოს, 18 სექტემბერს, 8 და 28 ოქტომბერს, 17 ნოემბერს, 7 და 27 დეკემბერს.


ჰაერის სტიქია. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს არა მარტო უნდათ არამედ გამოსდით კიდეც მათ ირგვლივ არსებული სამყაროს მართვა. ისინი თავიანტი ქმედებებით, იდეებითა და ნიწიერებით იმორჩილებენ ყველას და ყველაფერს, ადვილად აღწევენ წარმატებას.


მაიას ჰოროსკოპი

ძილი


დაბადებულები : 17 იანვარს, 6 და 26 თებერვალს, 18, 23 მარტს, 12 აპრილს, 2, 22 მაისს, 11 ივნისს, 1 და 21 ივლისს, 10, 30 ავისტოს, 19 სექტემბერს, 9 და 29 ოქტომბერს, 18 ნოემბერს, 8 და 2 დეკემბერს.მათი სტიქიაა მიწისქვეშა სამყარო, ღამე, ძილის განზომილება. ისინი თითქოს გაცხერილები არიან ხილულ და ასტრალურ სამყაროებს შორის, ფიზიკურ და სულიერ მოთხოვნილებებს შორის, ეძებენ მათ შორის ბალანსს, მაგრამ აინს მიღწევა მათ უჭირთ. მათ აქვთ განსაკუთრებულად მახვილი ინტუიცია თუმა ხშირად მათი მიწიერი საწყისი იმარჯვებს და ამ ნიშნის ქვეყ დაბადებული ადამიანები ხდებიან რეალისტები, კონსერვატიულები.

მაიას ჰოროსკოპი
მაიას ჰოროსკოპი

ხვლიკი

დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 18.01, 7.02, 27.02, 19.03, 24.03, 13.04, 3.05, 23.05, 12.06, 2.07, 22.07, 11.08, 31.08, 20.09, 10.10, 30.10, 19.11, 9.12, 29.12.


მიეკუთნებიან მიწის სტიქიას. მათ აქვთ საიმისო ძალა რომ განიცადონ და რაც ყველაზე მთავარია რეალობაში განახორციელონ ყველაზე თამამი გრძნობები და ფიქრები. ისინი განსაკუთრებულად ნიჭირები არიან : მუსიკაში, ცეკვებში, პოეზიასა და ხატვაში. ისინი უარყოფითად არიან განწყობილნი კრიტიკის მიმართ. თუ რამე აწუხებთ იკეტებიან საკუთარ თავში. არიან გულჩათხრობილები.

მაიას ჰოროსკოპი
გველი

დაბადებულბი : 19 იანვარი, 8 და 28 თებერვალი, 20, 25 მარტი, 14 აპრილი, 4, 24 მაისი, 13 ივლისი, 3 და 23 ივლისი, 12 აგვისტო, 1 და 21 სექტემბერი, 11, 31 ოქტომბერი, 20 ნოემბერი, 10 და 30 დეკემბერი.

სტიქია რძიანი გზის ერთ-ერთი ნიშანი. მათ აქვთ კარგი ჯანმრთელობა და წინასწარმეტყველებისა და განკურნების უნარი. ეს ადამიანები სიე მოქმედებენ სხვა ადამიანების ცხოვრებაზე, რომ წარმოდგენაც კი არა აქვთ ამის შესახებ.

მაიას ჰოროსკოპი

უცხო მგზავრი


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 20 იანვარი, 9 და 29 თებერვალი, 1, 26 მიასი, 15 აპირლი, 5 და 25 მაისი, 14 ივნისი, 4 და 24 ივლისი, 13 აგვისტო, 2 და 22 სექტემბერი, 12 ოქტომბერი, 1, 21 ნოემბერი, 11, 31 დეკემბერი.


სტიქია სამყაროოთა შორის მოსიარულე. ხშირად ვარდება დეპრესიაში, არის კარგი თანამოსაუბრე. მათგან გამოდის კარგი ფილოსოფოსი და ასტროლოგები.


მაიას ჰოროსკოპი

ირემი


დაბადებულბი : 1, 21 იანვარი , 10 თებერვალი, 2, 27 მარტი, 16 აპრილი, 6, 26 მაისი, 15 ივნისი, 5, 25 ივლისი, 14 აგვისტო, 3, 23 სექტემბერი, 13 ოქტომბერი, 2, 22 ნოემბერი, 12 დეკემბერი.

ხელის სტიქია. ისინი არიან ძალიან ენერგიულები, მათ დაღლილს იშვიათად ნახავთ, არიან საოცარდ სცენიურები. არიან ტემპერამენტიანები თუმცა მაინც ხშირად მარტონი.

მაიას ჰოროსკოპი
მთვარე


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში: 2 და 22 იანვარი , 11 თებერვალი, 3, 28 მარტი, 17 აპრილი, 7, 27 მაისი, 16 ივნისი, 6, 26 ივლისი, 15 აგვისტო, 4, 24 სექტემბერი, 14 ოქტომბერი, 3, 23 ნოემბერი, 13 დეკემბერი.


მისი სხვა სახელია ზეციური მნათობი. ამ სიშნის ქვეშ დაბადებულები არიან ჭკვიანები, ცბიერები და გარყვნილები. მათთან ურთიეთობა ერთი სიამოვნებაა. ისინი ადამიანს თავს კომფორტულად აგრძნობინებენ.მაიას ჰოროსკოპი

მაიას ჰოროსკოპიწვიმა


დაბადებულები : 3 და 23 იანვარს, 12 ტებერვალს, 4 და 29 მარტს, 18 აპრილს, 8 და 28 მაისს, 17 ივნისს, 7 და 27 ივლისს, 16 აგვისტოს, 5 და 25 სექტემბერს, 15 ოქტომბერს, 4 და 24 ნოემბერს, 14 დეკემბერს.


აქვთ კარგი ინტუიცია და მდიდარი შინაგანი სამყარო. მათი სიმბოლოა თევზები.

მაიას ჰოროსკოპიძაღლი


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 4 და 24 იანვარი, 13 თებერვალი, 5 და 30 მარტი, 19 აპრილი, 9 და 29 მაისი, 18 ივნილი, 8 და 28 ივლისი, 17 აგვისტო, 6 და 26 სექტემბერი, 16 ოქტომბერი, 5 და 25 ნოემბერი, 15 დეკემბერი.

ისინი არასოდეს მიატოვეებენ ახლობლებს გასაჭირში. ოჯახი აძლევთ მათ ძლიერ ემოციურ მხარდაჭერას. არიან საოცრად ეჭვიანები.


მაიას ჰოროსკოპი

მაიმუნი


დაბადებულები შემდეგ რიცხვები : 5 და 25 იანვარი, 14 თებერვალი, 6 და 31 მარტი, 20 აპრილი, 10 და 30 მაისი, 19 ივნისი, 9 და 29 ივლისი, 18 აგვისტო, 7 და 27 სექტემბერი, 17 ოქტომბერი, 6 და 26 ნოემბერი, 16 დეკემბერი.

უყვართ ყურადღების ცენტრში ყოფნა. არ შეუძლიათ საზოგადოების გარეშე ცხოვრება და ვერ იტანენ მარტოობას. არიან რომანტიკულები და აკეთებენ ყველაფერს ისე თითქოს თამაშობდნენ. არ ივიწყებენ წყენას.

მაიას ჰოროსკოპი

თავის ქალა

6 და 26 იანვარი, 15 თებერვალი, 7 მარტი, 1 და 21 აპრილი, 11 და 31 მაისი, 20 ივნისი, 10 და 30 ივლისი, 19 აგვისტო, 8 და 28 სექტემბერი, 18 ოქტომბერი, 7 და 27 ნოემბერი, 17 დეკემბერი.

ამ ადამიანებს საოცარ გამოცდებს უწყობს ბედი. ისინი ხშირად არიან იმედგაცურებულნი. მაგრამ ყოველთვის ახერხებენ ასეთი სიტუაციებიდან თავის დაღწევას _ ეს მათი ცხოვრების წეისა, მათი ყოველდღიურობა. საკუთარ თავს არ აძლევენ უფლებას ემოციებს აჰყვნენ. ოცნებობენ დიდების მწვერვალზე ასვლას.


მაიას ჰოროსკოპი
სიმინდი


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 7, 27 იანვარი, 16 თებერვალი, 8 მარტი, 2, 22 აპრილი 12 მაისი, 1, 21 ივნისი, 11, 31 ივლისი, 20 აგვისტო , 9, 29 სექტემბერი, 19 ოქტომბერი, 8, 28 ნოემბერი, 18 დეკემბერი.


ისინი არიან ძალიან (შეიძლება ითქვას ზედმეტად) თავდაჯერებულები და აქვთ მისწრაფება ცოდნის შეძენისკენ. იშვიათად მაგრამ არიან მესაკუთრეები. ხშირად არიან საფრთხის წინაშე. აქვთ ტრაგიკული ბედი. არიან კარგი მშობლები, მაგრამ არა შვილები.


მაიას ჰოროსკოპიიაგუარიდაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 8, 28 იანვარი, 17 თებერვალი, 9 მარტი, 3 და 23 აპრილი, 13 მაისი, 2 და 22 ივნისი, 12 ივლისი, 1 და 21 აგვისტო, 10 და 30 სექტემბერი, 20 ოქტომბერი, 9 და29 ნოემბერი, 19 დეკემბერი.


ეს არის ყველაზე იღბლიანი ნიშანი მაიას ჰოროსკოპში. ისინი არიან ასევე ძალიან გულუხვი ადამიანები.


მაიას ჰოროსკოპი
მაიას ჰოროსკოპიარწივი


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 9 და 29 იანვარი, 18 თებერვალი, 10 მარტი, 4 და 24 აპრილი, 14 მაისი, 3 და 23 ივნისი, 13 ივლიი, 2 და 22 აგვისტო, 11 სექტემბერი, 1 და 21 ოქტომბერი, 10 და 30 ნოემბერი, 20 დეკემბერი.

მათ მფარველობს მზე. აქვთ ბრწყინვალე გონება და მომავლის განჭვრეტის უნარი. ისინი არიან დამოუკიდებელნი თუმცა ახირებამ დადგნენ სხვებზე მაღლა შესაძლოა შეუშალოთ ხელი.


მაიას ჰოროსკოპი
ბუ


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 10 და 30 იანვარი, 19 თებერვალი, 11 მარტი, 5 და 25 აპრილი, 15 მაისი, 4 და 24 ივნისი, 14 ივლისი, 3 და 23 აგვისტო, 12 სექტემბერი, 2 და 22 ოქტომბერი, 11 ნოემბერი, 1 და 21 დეკემბერი.

აქვთ ზე ინტუიცია. ადამიანთან ბოლომდე არასოდეს გაიხსნებიან, რაც ანიჭებთ მათ იდუმალებას და ხიბლს. არის ძალიან მგრძნობიარე, თუმცა განრისხებულს შეუძლია მონსტრად იქცეს.


მაიას ჰოროსკოპი
მაიას ჰოროსკოპი

მიწა (დედამიწა)


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 11 და 31 იანვარი, 20 თებერვალი, 12 მარტი, 6 და 26 აპრილი, 16 მაისი, 5 და 25 ივნისი, 15 ივლისი, 4 და 24 აგვისტო, 13 სექტემბერი, 3 და 23 ოქტომბერი, 12 ნოემბერი, 2 და 22 დეკემბერი.


მათ სიმბოლოებად შეიძლება ჩავთვალოთ მიწისძვრა და ცისარტყელა. ამ ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები შეიძლება ერთდროულად იყვნენ საყვარლები და მზრუნველები, თავზარდამცემები და სასტიკები. აქვთ ორმაგი ბუნება, პიროვნების გაორებისკენ მიდრეკილება.

მაიას ჰოროსკოპიხმალი


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 12 იანვარი, 1 და 21 თებერვალი, 13 მარტი, 7 და 27 აპრილი, 17 მაისი, 6 და 26 ივნისი, 16 ივლისი, 5 და 25 აგვისტო, 14 სექტემბერი, 4 და 24 ოქტომბერი, 13 ნოემბერი, 3 და 23 დეკემბერი.


ნიშნის სხვა მნიშვნელობა შეიძლება იყოს პირამიდა. ცხოვრებას უყურებენ როგორც ბრძოლას სადაც იმარჯვებს უძლიერესი. არიან კეთილები თუმცა საკუთარ თავზე წინ არავის დააყენებენ.
ხშირად აღმოჩნედებიან ხოლმე სკანდალების ცენტრში და ზოგჯერ მაღი მიზეზებიც კი. ისინი უძლებენ ბევრ ტკივილს და ეძებენ ადგილს სადაც შეძლებენ ბოლოსდაბოლოს დაისვენონ.

მაიას ჰოროსკოპი

მაიას ჰოროსკოპიელვა (ჭექა-ქუხილი)


დაბადებულები შემდეგ რიცხვებში : 13 იანვარი, 2 და 22 თებერვალი, 14 მარტი, 8 და 28 აპრილი, 18 მაისი, 7 და 27 ივნისი, 17 ივლისი, 6 და 26 აგვისტო, 15 სექტემბერი, 5 და 25 ოქტომბერი, 14 ნოემბერი, 4 და 24 დეკემბერი.


ეს ადამიანი არის თითქოს შავი ღრუბელი. თავისუფლდება მძიე ტვირთისგან ისე, რომ სხვებისთვისაც მოაქვს ხოლმე ზარალი. მისი ცხოვრებისეული ამოცანაა ისწავლოს საკუთარი ემოციების მართვა.

მაიას ჰოროსკოპი
მაიას ჰოროსკოპი


მზედბადებულები შემდეგ რიცხვებსი : 4 იანვარი, 3 და 23 თებერვალი, 15 მარტი, 9 და 29 აპრილი, 19 მაისი, 8 და 28 ივნისი, 18 ივლისი, 7 და 27 აგვისტო, 16 სექტემბერი, 6 და 26 ოქტომბერი, 15 ნოემბერი, 5 და 25 დეკემბერი.


ამ ნიშნის სხვა დასახელებებია მზე, ძალაუფლება და ყვავილი. ეს ადამიანები არიან უდარდელები. პრობლემები მათ უფრო ცოტა აქვთ ვიდრე სხვა ნიშნებს. არიან იღბლიანევბი თუმცა მალევე კარგავენ იმას რაც ბედნისგან საჩუქრად მიიღეს. ისინინ ყოველთვის იღებენ გარშემომყოფების დახმარებას და პოულობენ გამოსავალს.

მაიას ჰოროსკოპი


Category: Horoscope
Tags:

Share it
Comments
« 1 2 3 4 »
Back to Top